jordi matillo, jordi autor, novel·la històrica, maçoneria, càtar, maçó, templer, temple,

Jordi Matilló, autor

Membre de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya (ACEC)